Decubitus en Complexe Wondzorg

Verpleegkundig Consulent Decubitus en Complexe wondzorg.

Tot 1 augustus 2017 ben ik  werkzaam geweest in het OLVG – West  in Amsterdam, als Verpleegkundig Consulent Decubitus en Complexe wondzorg.

Decubitus (doorliggen) is een opname complicatie die niet altijd op hoeft te treden. Het is pijnlijk, confronterend , vanwege wonden en de daarbijbehorende ongemakken, tevens verlengt het de verpleegduur in instellingen. Op instelling en landelijk niveau wordt hard gewerkt om de prevalentie van decubitus te laten dalen.
In de thuissituatie komt decubitus ook vaak voor. Ook is er niet precies bekend wie in de thuissituatie decubitus heeft daar er veel thuiszorg gegeven wordt door mantelzorgers. Deze hebben niet altijd voldoende inzicht en kennis over decubitus.
Tevens hield ik mij bezig met Complexe wondzorg. Dit betreft meestal wonden die al langer aanwezig zijn (> 6 weken).

De ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden zijn niet alleen van toepassing op beleid maar betreffen ook wondbedekkingsmaterialen en de kijk op de behandeling van wonden in zijn algemeen. Tevens komt de vergoeding van verbandmaterialen steeds meer onder druk te staan vooral t.g.v. de bezuinigingen maar ook omdat bewijs van de werkzaamheid van verbandmiddelen niet altijd voor handen is.
Ook Verpleegkundigen dienen steeds meer Evidence Based te werken en te denken.
Dit gaat dus ook op voor wondzorg. Wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer een “Must”.
Complexe wondzorg is een dynamisch proces. Steeds in beweging.
Dit vereist een voortdurend actieve houding. Het is zaak dat de ontwikkelingen op de voet gevolgd worden en je je kennis van zaken up to date houdt, zodat je weet wat wel belangrijk is of wordt en wat niet. Mijn kennis van voeding komt hier zeker bij van pas. Geen goede of voldoende voeding wordt ook als een risicofactor bij de decubituspreventie en/of behandeling meegenomen.

Ik heb meegewerkt aan de tot standkoming van de Transmurale Richtlijn Decubitus die in samenwerking met de 1e lijn Amsterdam is ontwikkeld.

 


Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel is gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel en goed bereikbaar vanuit Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Abcoude, Mijdrecht, Diemen en Weesp. Een goede keus als het gaat om Myo Fascia Behandeling, Bowen / Emmett Therapie, Spiertesten, Kinesiologie, Voedingsadvies, Fonoforese, Schussler zouten, Energetische ondersteuning middels bloesemdruppels, Bachbloesem, Yana, Coaching, Lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, verminderen van stress, pijnbestrijding, rugklachten, pijnlijke schouders, tenniselleboog, pijnlijke knieën, astma, ademhalingsproblemen, long covid longen, hooikoorts, hoofdpijn, stofwisselingsproblemen, darm problemen, nier problemen, slaapproblemen, ontspanning, Burn-out, Littekenbehandeling, herstel na operatie, energiek, fit, in balans en bedplassen bij jonge kinderen.