Over Suzan Boomars

Tijdens mijn werkzaamheden als verpleegkundige kwam ik er achter dat, achter de zieke ”mens” in het bed, veel meer schuil gaat dan alleen de ziekte en dat er soms meer bij komt kijken dan een pleister, gaasje of pilletje om de mens weer te “helen”.
Een luisterend oor en simpelweg de tijd nemen om iemands verhaal aan te horen maakt dat je je al beter voelt.
In de reguliere gezondheidszorg wordt de tijd steeds kostbaarder en daardoor komt de aandacht voor de individuele mens erg in het gedrang.
Door enkele zeer positieve ervaringen met de complementaire gezondheidszorg ben ik tot de conclusie gekomen dat deze, aanvullende, manier van zorg verlenen mij zeer aan het hart ligt. Dat heeft mij doen besluiten te gaan zoeken. Deze zoektocht resulteerde in een opeenvolgende reeks van opleidingen.
Omdat van het één vaak het ander komt en omdat je er dan achter komt dat de één soms niet zonder het ander kan.
Alle gevolgde opleidingen zijn op HBO niveau.

Logo
De Nautilusschelp is een perfect voorbeeld van verbinding.
De spiraal verbeeldt een weg naar het midden naar de kern. Je kunt de spiraal beschouwen als een symbool wat het evolutionaire proces representeert van leren en groeien. Het leven beweegt zich ook meestal niet in een rechte lijn voort. Het levenspad heeft ook de gelijkenis met een spiraal.
Je kunt de mens vergelijken met de schelp, ons kwetsbare deel (het leven, de parel, ons licht) zoekt bescherming binnenin ons. Soms is dit mooie verborgen of wat dof geworden.
Hierdoor kun je je soms niet lekker voelen.
Dat prachtige en kwetsbare deel neemt zijn eigen tijd om zichtbaar worden aan de buitenwereld.
Ik kan helpen en kijken om, samen, de parel weer te laten glanzen.

Suzan Boomars

Ouderkerk aan de Amstel