Tarief en PraktijkinformatieAfspraak na telefonisch, mail of WhatsApp contact.

In de praktijk geldt een rookverbod! 

Tarief per 01-01-2024

Volwassene                             : € 65,00
Fonoforese = Stem  vork          : € 65,00

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten maar met aan-en uitkleden en bespreken maakt dat alles bij elkaar 45 tot 60 minuten duurt.

*nb. De Fonoforese behandeling, als apart consult, komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

*nb. Deze technieken zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies of behandeling.
Bij twijfel, raadpleeg uw huisarts.

Betaling.
U krijgt de factuur per mail toegestuurd (met uw toestemming). Is dit niet mogelijk dan print ik hem uit en krijgt U hem mee. U kunt hem dan binnen 10 dagen overmaken op het, op de factuur vermeldde, bankrekeningnummer.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijding, minder dan 24 uur van tevoren, af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De praktijkruimte is op de 1e verdieping, er is geen lift aanwezig.


Vergoeding
Alleen individuele en curatieve therapie (betekent genezend en kan verwijzen naar alle activiteiten die als het ware een genezende werking hebben) worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering wanneer de therapeut is aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie.

CAT is een erkende beroepsorganisatie.
* Let wel niet alle verzekeraars vergoeden, ook al bent U aanvullend verzekerd!

Prestatie code
Onder de prestatie code wordt verstaan een code die de zorgverzekeraar toekent aan een bepaalde behandelvorm.
Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm, die behoort tot de vakgroep complementaire gezondheidszorg, een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld worden kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Omdat mijn behandeling verschillende therapiemogelijkheden bevat werk ik met verschillende prestatiecode’s.

Code 24000   Orthomoleculaire Geneeskunde
Code 24513   Lichaamsgerichte psychotherapie 
Code 24016   Bowentherapie
Een van deze code’s treft U aan op de factuur. 

Visitatie:

Het Cat verplicht een therapeut tot het ontvangen van een visitatie. Hierbij wordt gekeken naar de gehele praktijkvoering. In 2023 is er een visitatie geweest en die is naar volle tevredenheid afgerond.

Tevens ben ik B.I.G. geregistreerd. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert.
Omdat ik meer dan 5 jaar niet meer als verpleegkundige gewerkt heb is de registratie niet meer rechtsgeldig voor mijn werk als verpleegkundige.
De kennis bezit ik echter nog wel en houd ik ook bij middels cursussen.

GAT-beroepscode.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Ik val als CAT-vergoedbaar therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig  onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling gatgeschillen.nl.

Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam.
De praktijk beschikt over een btw-id nummer
.

Dossier en geheimhouding
Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

Wet WGBO
In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

In overeenstemming met de WGBO zal ik U vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Meer info over wet WGBO; 01 – (WGBO) 2012- 54-1

Algemene informatie betreft beschermen persoonsgegevens AGV.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Als praktijkhouder ben ik verplicht aan deze verordening te voldoen.

Verordening_2016_-_679_definitief

Behandelovereenkomst

Basismodel + meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld