Visiteur

Omdat ik zo lang ook in de reguliere zorg heb gewerkt ken ik de meerwaarde van veilig werken, protocollen naleven en goede informatieverstrekking naar diegene die met de protocollen/ richtlijnen moeten werken. Het begrijpelijk maken en motiveren alles toch toe te passen is voor mij een leuke uitdaging.

Tevens is de wet en regelgeving enorm aangescherpt. Niet iedereen weet hoe dit toe te passen binnen de eigen praktijk. Het adviseren daarin vind ik een belangrijk onderdeel van deze functie. 

Het werken in mijn praktijk is solistisch. Je mist soms het sparren met collega`s.
Eens in de keuken van een collega kijken het inventariseren van de huidige situatie, in een andere complementaire praktijk dan de mijne, maar met bestaande richtlijnen als uitgangspunt, het eventueel optimaliseren van een praktijk op een manier die motiverend werkt kun je met behulp van een visitatie bewerkstelligen en dat is een leuke uitdaging.                                                                                                                                                                                                                          

Waarom dan Visiteren?
Ik zie het als praktijk/therapeut ondersteunend en verbeterend.
Met behulp van de richtlijnen binnen een visitatie traject kan ik meewerken aan, daar waar nodig, het optimaliseren van het niveau van de Complementair werkende therapeuten om zodoende een professionele uitstraling te bewerkstelligen ten opzichte van de landelijke opinie die “alternatief” nog graag in de geitenwollensokken cultuur zet!
Omdat ik veel weet van de reguliere zorg weet ik dat je altijd serieus genomen wordt als je kennis van zaken hebt en je kunt beargumenteren waarom je iets doet of niet doet.
Visitatie is daar een goed instrument voor.


https://www.visie-tatie.nl