Energetisch Ondersteunen

De tijden veranderen, zo ook de energie om ons heen.
Een ieder, die zich bewust is van de enorme snelle tijd waarin we leven, kan op internet vinden hoe snel ook energetische therapie werkt. Ik werk graag met energie het is speels, actief en geeft ook energie!

Meestal doe ik dit in combinatie met advies en / of andere mogelijkheden die ik binnen de praktijk aan kan bieden. Het onderbewustzijn geeft aan wat het beste is en wat je aankunt.

Aangezien ziekte per definitie chaos is (nl. beschadigde cellen, koorts, ontstekingen, tumoren, etc.), zal ook energie , naast voeding, dit proces van verval omkeren. Er vindt een ontwikkeling plaats in de richting van herstel, vervolmaking, maar ook van bewustzijnsverruiming. Bij vele ziekten zijn er door de toepassing van energetisch behandelen derhalve fraaie resultaten te zien: pijn, blokkades, chronische vermoeidheden en ontstekingen verdwijnen, een snel herstel na operaties, etc. Door contact met lenergie ervaren we verder een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energieniveau en intensere ervaringen tijdens meditatie.

Werken met energie versterkt in zijn algemeenheid het zelfgenezend systeem van het lichaam.
Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een Subtiel Organiserend Energie Veld (SOEV). Dit SOEV bevindt zich rondom ieder lichaamsdeel, klein of groot, en weet exact wat dit specifieke lichaamsonderdeel nodig heeft. Je kunt het SOEV zien als een soort antenne die deze frequenties aantrekt die een orgaan nodig heeft.

Het SOEV is te beschouwen als de basis van de zelfgenezende kracht van ieder levend wezen. Het werkt als een feedbacksysteem richting de informatie die universeel aanwezig is in het nulpuntsveld en waar we allemaal mee verbonden zijn. Dit nulpuntsveld is uitgebreid onderzocht door wetenschappers die de kwantummechanica bestuderen en levert steeds meer bijzondere informatie op. Hierdoor weten we o.a. dat de interactie tussen chaos in ons lichaam (fysiek of psychisch/emotioneel, maar altijd met zijn specifieke frequentie) en energiewek leidt tot een nieuw evenwicht. Het SOEV van ieder orgaan of cel onttrekt immers als een soort antenne de juiste frequentie uit het potentieel van de energie, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht is geraakt, dan kan het voldoende zijn  om energie toe te voegen, zodat de benodigde correctie via het SOEV wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de persoon in contact komt met de psychisch-emotionele blokkade(s) die meestal ten grondslag ligt/liggen aan de disbalans. Dan pas kan gericht aan de oorzaak gewerkt worden. Een dergelijk proces kan gepaard gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting.

Cosmic & Flower Energies :
Deze energieën vertegenwoordigen eerder de energie en vibratie van bloesems, edelstenen, kristallen en kosmische momenten dan de meetbare hoeveelheden van een geneeskrachtige stof.

De Cormic & Flower Energies zijn een meetbare vorm van materie die geabsorbeerd kan worden door het etherisch lichaam en zich daar omzet in krachten, die de gezondheid en het gehele organisme stimuleren en bijstaan. Ze ondersteunen het zelfhelend vermogen dat ieder mens bezit.
Het is een vorm van energetische geneeskunde waarin ik al veel mooie dingen heb mogen beleven en ervaren. Ook de cliënten beamen dit.

Deze manier van begeleiden is ook zeer goed en vriendelijk voor kinderen. De zeer gevoelige energieën van kinderen reageren snel en zonder nadelige effecten op deze remedies. Ik laat kinderen altijd zelf hun druppels uitzoeken en vraag ook of papa, mama of een ander gezinslid druppels nodig heeft. Meestal trilt het hele gezin mee in een bepaalde energie. Dit heeft dan altijd tot gevolg dat er heling optreedt voor het hele gezin. De energieën ondersteunen bij allerlei situaties: stress, verdriet, rouwverwerking, onzekerheid, agressief gedrag, dominant gedrag, nerveusheid, ADHD en concentratieproblemen bijvoorbeeld.

Ook worden deze prachtige energieën ingezet ter ondersteuning van andere procedures of behandelingen. De cliënt wordt zo ondersteund om in balans te komen en de inzichten te krijgen die hij nodig heeft.

Tijdens een consult kunnen er ook altijd andere dingen naar boven komen wat op dat moment voor die persoon de juiste behandeling kan zijn. Bijvoorbeeld: Een boek lezen, naar muziek luisteren, muziek maken, kleuren, geuren, eens goed ontspannen of iets met iemand bespreken. Een diversiteit aan mogelijkheden.

Therapeutic Touch.
Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg waarbij de zorgverlener het energieveld van de patiënt meer in evenwicht wil brengen. Hij doet dit door met zijn handen, volgens een vaste methode, het energieveld te harmoniseren. Bij TT wordt er dus vanuit gegaan dat de mens ook uit energie bestaat en dat de balans in die energie verstoord kan zijn als men klachten heeft, ziek is of vermoeid en verzwakt is. Bij TT wordt niet de klacht of het symptoom behandeld, maar de verstoring in de energiestroom hersteld, voor zover mogelijk. Daarom kan TT heel goed aanvullend, aan een meer klachtgerichte, reguliere behandeling aangeboden worden.

Onderzoek naar de effecten van therapeutic touch laat zien dat TT onder meer effectief kan zijn bij angst, pijn, onrust, en wondgenezing. Het heeft vooral een ontspannend effect en kan daardoor klachtverminderend werken. Daarnaast vergroot TT het welbevinden en de kwaliteit van leven.

TT wordt veel toegepast door verpleegkundigen en verzorgenden die vanuit de aard van hun beroep gericht zijn op begeleiding en ondersteuning van de patiënt en niet op genezing. Maar ook andere hulpverleners passen TT binnen hun werk toe, zoals activiteitenbegeleiders, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden, geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten, etc. Ook zelfstandige (alternatieve) therapeuten gebruiken TT.

TT is echter niet alleen voorbehouden aan professionele zorgverleners. Juist omdat het een systematische methode betreft die door iedereen te leren is, kan het ook goed en veilig in de thuissituatie worden toegepast: bij huisgenoten, bij zieke familieleden of anderen voor wie men (als mantelzorger) zorgt. Ook vrijwilligers in verpleeghuizen, de terminale thuiszorg of een hospice kunnen een cursus TT volgen.

Medio 2005 zijn in Nederland 3000 mensen geschoold in TT. Velen van hen werken in de zorg en passen TT daar ook toe. In een recente enquête onder zorgverleners die een cursus therapeutic touch hebben gevolgd, geeft 64% aan TT in het werk te gebruiken. De belangrijkste redenen om TT te geven zijn ontspanning (93%), pijnvermindering (66%) en angstvermindering (61%).

Zoals alle vormen van complementaire zorg wordt TT toegepast vanuit een holistische mensvisie. Dit betekent dat de zorgverlener een belangrijke rol speelt in het herstel- of helingsproces van de patiënt. Immers, de zorgverlener zelf is ook een hele mens die in relatie staat tot zijn omgeving en anderen. Complementaire zorg is dus per definitie relationele zorg.
ontwikkelen van deze competenties vraagt om reflectie en bewustwording van de zorgverlener zelf en komt zo ook de persoonlijke ontwikkeling ten goede. (bron van Praag instituut)

 


Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel is gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel en goed bereikbaar vanuit Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Abcoude, Mijdrecht, Diemen en Weesp. Een goede keus als het gaat om Myo Fascia Behandeling, Bowen / Emmett Therapie, Spiertesten, Kinesiologie, Voedingsadvies, Fonoforese, Schussler zouten, Energetische ondersteuning middels bloesemdruppels, Bachbloesem, Yana, Coaching, Lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, verminderen van stress, pijnbestrijding, rugklachten, pijnlijke schouders, tenniselleboog, pijnlijke knieën, astma, ademhalingsproblemen, long covid longen, hooikoorts, hoofdpijn, stofwisselingsproblemen, darm problemen, nier problemen, slaapproblemen, ontspanning, Burn-out, Littekenbehandeling, herstel na operatie, energiek, fit, in balans en bedplassen bij jonge kinderen.